POSTHARVEST PROJESİ

POSTHARVEST PROJESİ

Erasmus+ “POSTHARVEST” projesinin 4.Uluslararası toplantısı İspanya’nın Murcia şehrinde gerçekleştirildi.

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğü ve Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fahrettin Göğüş, Doç. Dr. Derya Koçak Yanık ve Arş. Gör. Aysel Elik’in ortak olduğu Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" isimli AB Stratejik Ortaklık projesi kapsamında İspanya Murcia şehrinde “4. uluslararası yürütme komitesi toplantısı” gerçekleştirildi.

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM A.Ş., Bursa Ticaret Borsası, İspanya’dan Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi, Galati Üniversitesi, Avusturya ISEKI-Gıda Derneği ve GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü’nden yetkililerin katıldığı toplantıda; proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi yapılarak proje takvimi, bütçe, fikri çıktılar, yaygınlaştırma faaliyetleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. Ürünün hasadıyla başlayan ve markette yer almasına kadar geçen süreçte meydana gelen kayıpların azaltılması amacıyla hazırlanan eğitim materyallerinin sunum formatına dönüştürülmesi, kolay anlaşılabilir formatta animasyonlar üretilmesi ve E-öğrenim platformunun oluşturulması konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantı kapsamında “Kısa dönem ortak personel eğitimi” gerçekleştirildi. Eğitime; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM A.Ş., Bursa Ticaret Borsası ve Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümünden katılımcılar yer aldı. Eğitimde meyve ve sebzelerin hasadı, işlenmesi ve paketlenmesi konularında bilgiler verildi. Ayrıca Murcia ili çevresindeki bahçeler, işletmeler ve pilot tesislere teknik gezi gerçekleştirildi. Proje toplantısının yanı sıra proje ortaklarının sunumlarının da olduğu IX. Gıda Teknoloji sempozyumu ve sanayi-üniversite işbirliklerinin geliştirilmesini hedefleyen gıda işbirliği faaliyeti de gerçekleştirildi. Bu kapsamda GAÜN temsilcileri de atıkların değerlendirilmesi konusunda sunumlar yaptı. 400’ün üzerinde katılımcının olduğu oturumlar esnasında ayrıca ikili işbirliği toplantıları gerçekleştirildi. Bu toplantılara katılan öğretim üyeleri muhtemel proje olasılıkları ve ikili işbirlikleri kurmak için toplantılara katıldı. Proje sonucunda; meyve ve sebzelerin güvenli ve kaliteli bir şekilde markete ulaşmasını arttırmak için hasat ve hasat sonrası sektör çalışanlarının mesleki eğitim gereksinimlerini karşılayan yenilikçi eğitim materyalleri geliştirerek hasat sonrası kayıpların azaltılması sağlanacak.

23.05.2019 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz