YILMAZKAYA, “ASIL BEKA MESELESİ BEYİN GÖÇÜDÜR!”

YILMAZKAYA, “ASIL BEKA MESELESİ BEYİN GÖÇÜDÜR!”

“Amerika, Kanada, Finlandiya, Avusturya, Almanya gibi gelişmiş birçok ülke bizim gibi ülkelerdeki yetişmiş beyin göçünü kendi ülkelerine çekebilmek için birçok uygulamayı hayata geçirmektedir!” diyen CHP’li Vekil önemli uyarılarda bulundu.

“Amerika, Kanada, Finlandiya, Avusturya, Almanya gibi gelişmiş birçok ülke bizim gibi
ülkelerdeki yetişmiş beyin göçünü kendi ülkelerine çekebilmek için birçok uygulamayı hayata
geçirmektedir!” diyen CHP’li Vekil önemli uyarılarda bulundu.
“Cumhurbaşkanı ve kabinesinin; giderlerse gitsinler dediği, mobing uyguladığı ve aşağıladı bilim
insanı, akademisyen, doktor, mühendis, sağlık çalışanı, öğretmen, bilişim-teknoloji uzmanı,
yazılımcı gibi kritik öneme sahip meslekler için birçok ülke harekete geçerek, bu yetişmiş beyinleri
kendi ülkelerine çekmek için önemli adımlar atmaktadır” diyen CHP Gaziantep Milletvekili Bayram
Yılmazkaya, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
“Ülkemizin yetişmiş beyin gücüne sahip çıkmak ulusal güvenliğimizin teminatıdır” diyen
Yılmazkaya, “Asıl bu konu beka meselesidir” diyerek hükümete ve orağına göndermede bulundu.
Son yıllara ülkemizde giderek artan beyin göçüyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan
Yılmazkaya, AKP Hükümetine de uyguladığı ötekileştirici dil nedeniyle sert eleştirilerde bulundu.
“Güçlü bir Türkiye için; bilime, insanlığa ve eğitime gereken önemin verilmesi gerekirken, beyin
göçünü tetikleyen ve destekleyen politikalarla ülkenin geleceğinde büyük tahribatlar
yaratılmaktadır” diyen Yılmazkaya, en son Almanya’nın uygulamaya soktuğu  "fırsat
kartı" planıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Almanya, Türkiye Gibi Ülkelerden Gelecek Beyin Göçüne Teşvik Veriyor!
Yılmazkaya, “Uzun süredir işgücü açığını kapatmak isteyen Almanya göçmen yasasını değiştirerek,
kalifiye iş gücü eksikliğine dair çalışmalar için Türkçe adı "fırsat kartı" olan "Chancenkarte"ı
hayata geçiriyor.
Almanya Hükümeti, nitelikli işgücü yetersizliğini aşmak için vasıflı mesleklere sahip insanların
ülkeye göç etmesini kolaylaştırma adına harekete geçerek, bu kişilere Almanya'da daha hızlı ve
kolay iş bulma fırsatı, yani çeşitli teşvikler sunmaktadır.
Almanya hükümeti bu hamlesiyle Türkiye’de dışlanan, ötekileştirilen, baskı gören yetişmiş
insanımıza özgürlükler ile daha iyi bir yaşam, daha iyi iş imkanı vadediyor.
Eğer mevcut iktidar baskı, mobing, yıldırma politikalarından vazgeçmez ise, gençleri, doktorları,
bilim insanlarını, sanatçıları ayrıştırma zeminine son vermez ise; Almanya ve benzeri ülkelerin
uygulamaya koyduğu “fırsat kart” programları ile ülkemizden beyin göçü daha da hızlanacak ve
nitelikli insan gücü potansiyelimiz ağır hasar alacaktır” ifadelerini kullandı.
Amerika’sı, Almanya’sı Diğer Ülkelerdeki Beyin Göçünü Kendi Ülkelerine Çekmenin
Hesaplarını Yapmaktadır!
“Amerika, Kanada, Finlandiya, Avusturya, Almanya gibi gelişmiş birçok ülke bizim gibi ülkelerdeki
yetişmiş beyin göçünü kendi ülkelerine çekebilmek için birçok uygulamayı hayata geçirmektedir!”
diyen Yılmazkaya, “Son dönemde gençlere, sanatçılara, kadınlara yönelik baskılar ve ayrıştırıcı
beyanatlarla yaşam, giyim, hayat tarzlarına kısıtlama çabalarıyla toplum kesimlerini soluksuz
bırakmaya yönelen iktidara karşı oluşan sosyal ve ekonomik tepkiler yurt dışına gitme eğilimlerini
artırıyor.
Almanya, açıkladığı ‘nitelikli insan kaynağı ve beyin gücü toplama’ programı için profesyonelleri
alacağını ve bunlara her türlü maddi-manevi olanakları sağlanacağını tüm dünyaya duyurdu.

Almanya ve Almanya gibi ülkeler Türkiye’deki ötekileştirici politikaların yarattığı bu atmosferi
fırsata çevirmek istiyor.
Alman hükümeti ülkenin sanayicileriyle, iş insanları, sendikalar, eğitim kurumlarıyla bir araya
gelerek ortaklaşa yürüttüğü bir çalışmanın sonunda; deneyimli, nitelikli insan açığını kapatmak üzere
mesleklerden uzman, yetişmiş on binlerce insanı Almanya’ya davet ediliyor.
Bu beyin göçünü tersine çevirmek, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması adına
bizlere büyük görevler düşmektedir.
Ülkedeki yetişmiş beyin göçünü tersine çevirmek, üniversitelerin Ar-Ge çalışmalarına bütçeden
gereken desteği sağlamak önceliğimiz olmalıdır. Gelişen ve değişen dünyamızın teknolojik hızına
yetişmek adına, ülkemizdeki yetişmiş beyin gücüne sahip çıkmak geleceğin güçlü Türkiye’si için
olmazsa olmazların başındadır.
İkinci Dünya Savaşı sonunda, yerle bir olmuş, taş taş üstünde kalmamış Almanya üniversiteleri ve
yetişmiş beyin gücü sayesinde o günlerin yıkık Almanya’sı bugün; dünyanın en büyük 4. Ekonomisi,
Avrupa’nın en büyük ekonomisi ve Avrupa Birliğini yöneten lokomotif ülke konumuna gelmiş.
Türkiye’nin imarında, iktisadi yapılanmasında, demokrasisinde, temel hak ve özgürlüklerin
gelişmesinde temel kilometre taşı niteliğinde olan beyin gücümüze bilimsel hafızamıza, yetişmiş
meslek uzmanlarımıza sahip çıkmamız ulusal güvenliğimizin teminatıdır.
Bu işin farkına varmış dünyadaki gelişmiş ülkeler Amerika’sı, Almanya’sı gibi birçok ülke gelecek
planlamasını diğer ülkelerdeki beyin göçünü kendi ülkelerine çekmenin hesaplarını yapmaktadır.
Güçlü bir Türkiye için; bilime, insanlığa ve eğitime gereken önemin verilmesi, ülkedeki beyin
göçünü tersine çevirmek önceliğimiz olmalıdır.
Ülkenin insan kaynağını yok etmeye, küstürmeye yönelik atılan adımlara izin vermeyeceğiz.
Ülkenin bilgili, eğitimli, deneyimli, nitelikli, düşünen ve üreten insanlarının her zaman yanındayız.
Bu önemli mücadeleyi geleceğin Türkiye’si için hep birlikte vereceğiz” ifadelerini kullandı.

3.10.2022 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz