SALAT-U SELAM OKUMAK

Alaaddin Özkar

SALAT-U SELAM OKUMAK

En yüce ibadetlerin başında gelen belki de birincisi olan "salavat okuma" nın sayılamayacak kadar üstünlüğü ve fazileti vardır.

Salavat Rabbimizin öz nurundan yarattığı ve tertemiz kıldığı Ehl-i Beyt ailesini yüceltmek ve anmaktır. Yüce Allah (c.c) Ahzab suresi 56. ayette şöyle buyurmaktadır: "Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin."

Bizzat melekler ve Yüce Rabbimiz Hz. Peygamber'e salat ediyorlar ve biz müminlere de "tam bir teslimiyet" ile salât etmemizi emrediyorlar.

Salât ve selamın önemi ve mahiyeti hakkında yüzlerce hadis vardır.

İmam Rıza Aleyhisselam; "her kim günahlarının kefaretini ödemekte acizse Muhammed ve Âli Muhammed'e çokça salâvat göndersin. Çünkü salâvat günahları tamamen yok eder" buyurmaktadır.

Hz. Peygamber Efendimiz; "Gerçek cimri, yanında anıldığım hâlde bana salâvat etmeyendir." "Allah benim için iki melek görevlendirmiştir. Ben bir Müslüman'ın yanında anıldım da bana salâvat getirdi mi, mutlaka o iki melek ona: 'Allah seni bağışlasın' derler. Allah Teâlâ ve diğer melekleri de o iki meleğe cevap olarak: 'Âmin' derler. Bir Müslüman'ın yanında adım zikrolunduğunda da bana salâvat getirmedi mi, mutlaka o iki melek: 'Allah seni bağışlamasın' der. Yüce Allah ve öteki melekler de o iki meleğe cevaben: 'Âmin' derler" buyurmuşlardır.

Bu hususta diğer birkaç hadis de şöyledir:

"Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir."

"Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar."

"Kim bana tek bir defa salât-u selam getirirse, Allah da ona on defa salât eder."

"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat edendir."

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sizlerden biri herhangi bir istekte bulunduğunda (dileğinin gerçekleşmesi için Allah'a dua ettiğinde), önce medhüsenada bulunup Allah'ı övmelidir. Her kim aziz ve celil olan Allah'tan bir ihtiyacını dilemek isterse, Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salâvat göndermekle başlasın, sonra Allah'tan hacetini dilesin, sonunda da Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salâvat göndersin. Zira aziz ve celil olan Allah, duanın başını ve sonunu kabul edip de ortasını reddetmekten daha yücedir. Çünkü Muhammed ve Âli'ne gönderilen salâvat, örtülü kalmaz (icabete erişir)."

Günahları tamamen yok eden ve duaların kabul olmasının şartı olan salât ve selamı tam bir aşk, sevgi ve muhabbetle her daim yerine getiren kullarından eylesin bizleri Yüce Rabbimiz… Âmin…

"Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed"

31.05.2022 (Alaaddin Özkar )

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

GELİN BUGÜN AĞLAYALIM!

Muharrem Matem Ayı'dır

Gadir-i Hum ve Ehl-i Beyt

KURBAN İBADETTİR

KUVVACI ABDURRAHMAN KAMİL HOCA

DELİLER GİBİ EKMEK

BTP KONGRESİ MÜKEMMELDİ

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

ÜLKEMİZDE PETROL YOKMU?