Yılmazkaya, "Askeri Hastaneler açılmalı"

Yılmazkaya, "Askeri Hastaneler açılmalı"

“Askeri doktorların; askeri cerrahi, bilgi, birikim ve disiplinini sivil doktorlardan beklemek çok büyük bir yanılgıdır. Ordumuzun ve askerimizin en büyük güvencesi olan askeri hastaneler derhal açılmalıdır.”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin TBMM’deki Grup Önerisi üzerine partisi adına konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr.
Bayram Yılmazkaya, AKP Hükümetine çağrıda bulunarak, GATA ve askeri hastanelerin derhal açılması gerektiğini vurguladı.
Kendisi de kalp damar cerrahı olan Yılmazkaya, bugüne kadar yaptığı binlerce ameliyata rağmen askeri hekimliğin ayrı bir
deneyim, tecrübe ve disiplin gerektirdiğinin altını çizdi.
“AKP hükûmeti hiçbir neden göstermeden GATA'yı ve diğer 32 askerî hastanenin yapısını tümüyle değiştirerek sivil hastane
hâline getirmiş. Bu atılan yanlış adım ordumuz ve Mehmetçiğimiz için hayati öneme sahip olan askerî hastanelerimizi ve
askerî doktorlarımızı baypas etmiştir, ordu sağlık sistemi maalesef bozulmuştur” diyen Yılmazkaya TBMM Genel Kurulunda
yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;
“Gülhane askerî hastaneleri olmak üzere tüm askerî hastanelerimizin OHAL KHK'leriyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi aracılığıyla
Sağlık Bakanlığına bağlanması sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık hizmeti ve askerî ihtiyaçlarının ne ölçüde
karşılandığının tespit edilmesini ve ilgili hastanelerin askerî personele nitelikli hizmeti ne oranda verebildiğinin ve yaralı askerî
personelimize öncelik tanınıp tanınmadığının araştırılmasını, GATA ve hastanelerin yeniden açılmasına ihtiyaç olup
olmadığının araştırılmasını ülkemiz açısından grup olarak çok önemsiyoruz ve bu araştırma önergesini verdik. Dünyanın hiçbir
yerinde hiçbir ülke, hiçbir devlet ordusunu askerî doktorundan ve askerî hastanesinden mahrum bırakmamıştır. Tebrik
ediyorum, Hükûmet olarak bunu da başardınız.
15 Temmuz FETÖ/PDY darbe sürecinden yararlanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin en nitelikli kurumlarının içini boşaltmaya
çalışan iktidarın bu uygulamasından en büyük darbeyi Gülhane Askerî Tıp Akademisi almıştır.
AKP hükûmeti hiçbir neden göstermeden GATA'yı ve diğer 32 askerî hastanenin yapısını tümüyle değiştirerek sivil hastane
hâline getirmiş. Bu atılan yanlış adım ordumuz ve Mehmetçiğimiz için hayati öneme sahip olan askerî hastanelerimizi ve
askerî doktorlarımızı baypas etmiştir, ordu sağlık sistemi maalesef bozulmuştur.
Sadece askerî personelin tedavi süreçlerinin haricinde bu kapatma olayı yüz yılı aşkın sürede askerî hekimliğimizin kazandığı
savaş cerrahisi deneyimini de ortadan kaldırmıştır. Bu alandaki birçok deneyimli tabip ve sağlık personeli görevden ayrılmış
veya mesleki tecrübesinden yararlanılamayacak alanlara kaydırılmıştır. Özellikle savaş cerrahisi uzmanlığındaki doktor
sayısında büyük bir oranda azalma meydana gelmiş ve savaş cerrahisinde doktor sayısı en son 347'ye kadar düşmüştür. Savaş
cerrahisi çok özel bir konudur” dedi.
HEM ASKERİ DOKTORA HEM DE SİVİL DOKTORA HAKSIZLIK YAPILMAKTA!
Yılmazkaya, “Ülkemizin ve dünyanın pek çok yerinde kahramanca görev yapan Mehmetçiğimizin yaralanması, acil ameliyat
gereksinimi, hayati tehlikeler ve olası bir savaş hâli mutlaka tecrübeli tıp bilgisinin yanında askerlik bilgisi de
gerektirmektedir. Dünyanın bütün gelişmiş ordularında silahlı kuvvetlerin kendi sağlık hizmetleri ve buna bağlı uzmanlık
alanları mevcuttur. Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlere karşı savunma, hava, uzay, su altı hekimliği, harp
cerrahisi gibi çok özel uzmanlık gerektiren alanlar sivil tıp fakültelerinde eğitime tabi değildir.
Askerî doktor ile sivil doktorun yetiştirilmesi ve saha tecrübeleri çok ayrıdır. Askerî doktor ve sağlık personeli düzenli olarak
terörle mücadele başta olmak üzere harp tıbbı üzerine eğitim almakta ve bunların tatbikatlarına katılmakta, sahada bilfiil
bulunmaktadır. Askerî doktorun görevini sivil doktora yaptırabileceğini sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Askerî doktorluk
hele de savaş cerrahisi çok ayrıcalıklı bir meslektir. Sivil doktorların sahip olduğu tesisat, örgütlenme, eğitimle askerî
doktorların sahip oldukları birbirinden çok farklıdır. Sivil doktorları ve personelini bugün askerimizin yaşamakta olduğu
çatışma alanlarına, cepheye gönderemezsiniz; gönderseniz bile askerî doktordan aldığınız verimi sivil bir doktordan
alamazsınız. Bunun aksine, askerî doktor sadece klasik tıp eğitimi alan bir insan değildir; eğitimin yanı sıra savaş koşullarındaki
tıp eğitimi, askerî psikoloji, savaş psikolojisi ve askerî yönetim konularında da eğitim alarak donanımlı bir hâle gelmiştir.
Cephede ağır yaralanan askerler için dakikaların bile ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde yaralıya kimin, nasıl ve hangi
koşullarda müdahale edileceğini, hasta naklinin nasıl yapılacağını, yolda olabilecek sıkıntılarda neler yaşanabileceğini askerî

doktor ve personel en iyi bilir. Askerî doktorlar çatışma ya da savaş koşullarında gerektiğinde silah kullanma ya da başka bir
komutanın yerine birlikleri komuta etme yeteneğine de sahiptirler. Son dönemlerde sınır dışına yapılan operasyonlarda birçok
şehidimiz olmakta; bu askerlerimize tecrübeli askerî cerrahi doktorlarımızca müdahale edilmiş olsaydı, belki şehit sayımız
daha az olurdu. Çatışma alanından gelmiş, ağır yaralanmış, yanmış, uzuv kaybı olmuş, ağır şekildeki Mehmetçik'imize normal
uzman hekimlerimiz, yeni mezun olmuş, uzmanlığını yeni eline almış sınırdaki illere mecburi hizmete giden doktorlarımızın
gerekli müdahaleyi tam yapamayacağı aşikârdır” dedi.
Yılmazkaya, Askeri Doktor Olsaydı Belki İdlib’de Daha Az Şehit Verebilirdik!
Yılmazkaya, “Ben kendi yaşadığım bir anımı anlatayım; Kısa dönem Diyarbakır'da askerî hastanede doktorluk yaptım.
Türkiye'nin en iyi kalp cerrahi merkezinde binlerce kalp ameliyatı görerek, müdahale ederek yetişmiş bir kalp cerrahıyım. Bir
gün dediler ki: "Doldurboşalttan yaralı askerlerimiz geliyor." Bizi acile topladılar, ben ve diğer yeni mezun arkadaşlarımızla
hepimiz oradaydık. İçeri bir girdi bu yaralı askerlerimiz -el bombası patlamış doldurboşaltta- o kadar deneyimli insanlar olarak
nutkumuz tutuldu ve durduk.
Ben dâhil bütün arkadaşlarım durduk ve gördük ki askerî eğitim almış personel ve askerî anestezi doktorları, genel cerrahlar
anında, tık tık tık müdahale ettiler ve bizden daha çok o askerlerimizin hayatını kurtardılar. Bakın, bu konu çok önemi.
Dünyanın hiçbir yerinde ordusu hastanesinden, askerî doktorundan bağımsız değildir. Bir şekilde FETÖ/PDY'yi bahane ederek
bu askerî hastaneleri kapattınız ama yanlışın neresinden dönersek kârdır. Biz, bu araştırma önergesini verdik, bu araştırma
önergemize lütfen destek çıkın. Bakın, bu askerî hastanelerimiz açılmadığı sürece bu şehitlerimizin belki bir kısmının kurtulma
ihtimalini de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. İdlib'de 33 askerimiz şehit geldi. Belki orada deneyimli cerrahlar, doktorlar olsa
anında ufak müdahalelerle kurtulabileceklerdi. Bu konu çok önemli diyorum ve araştırma önergemizi desteklemenizi
bekliyorum” ifadelerini kullandı.

29.01.2023 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz